Hệ sinh thái ĐMST Chia sẻ Giỏ hàng Đăng ký

Lâm Đồng

Tuy đứng trước nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, thiên tai nhưng nhiều doanh nghiệp ở miền Trung vẫn luôn đồng hành, sát cánh cùng người dân cả nước, đặc biệt trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. TECHFEST 2021 chính là bệ phóng giúp các doanh nghiệp sớm vượt qua các khó khăn, thách thức để đưa các doanh nghiệp miền Trung bắt kịp sự pháp triển cùng với người dân cả nước.

Danh sách nhà trưng bày

Việt Nam

Gian hàng tiêu chuẩn

Việt Nam

Gian hàng tiêu chuẩn

Việt Nam

Gian hàng tiêu chuẩn

Việt Nam

Gian hàng tiêu chuẩn

Việt Nam

Gian hàng tiêu chuẩn

  • 1
  • 2

Cơ quan chỉ đạo

Đơn vị tổ chức