Hệ sinh thái ĐMST Chia sẻ Giỏ hàng Đăng ký

Hậu Giang

TECHFEST 2021 hứa hẹn chính là điểm đến của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực phía Nam - "đầu tàu" của cả nước trong lĩnh vực kinh tế, khoa học-công nghệ, đưa những mô hình đổi mới sáng tạo bắt kịp với xu thế toàn cầu, đặc biệt thông qua triển lãm thực tế ảo TECHFEST247.

Danh sách nhà trưng bày

Việt Nam

Gian hàng tiêu chuẩn

Cơ quan chỉ đạo

Đơn vị tổ chức