Hệ sinh thái ĐMST Chia sẻ Giỏ hàng Đăng ký

Hà Nội

Những năm gần đây, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn các tỉnh miền Bắc phát triển nhanh chóng về cả số lượng và chất lượng, đặc biệt là trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Techfest 2021 hứa hẹn sẽ là cơ hội để những nhà khởi nghiệp tại các tỉnh miền Bắc và nhiều địa phương khác thử sức.

Danh sách nhà trưng bày

Việt Nam

Gian hàng tiêu chuẩn

Việt Nam

Gian hàng tiêu chuẩn

Việt Nam

Gian hàng tiêu chuẩn

Việt Nam

Gian hàng tiêu chuẩn

Cơ quan chỉ đạo

Đơn vị tổ chức