Hệ sinh thái ĐMST Chia sẻ Giỏ hàng Đăng ký
Diễn đàn Smart City Việt Nam (Smart City Vietnam Forum)

Diễn đàn SMART CITY VIỆT NAM, đồng tổ chức bởi VINEU (team COOP Hungary và team Truyền thông), Phòng Thương mại và Công nghiệp Hungary (HCCI) và Trung tâm Digital Export Knowledge Centre Hungary (DJNKFT), sẽ giới thiệu một số giải pháp đang được áp dụng trong quá trình xây dựng “Đô thị thông minh” tại Hungary và Việt Nam.