Hệ sinh thái ĐMST Chia sẻ Giỏ hàng Đăng ký

THAM GIA SỰ KIỆN KHỞI NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM!

TECHFEST VIETNAM 2021 với chủ đề "Đổi mới sáng tạo - Kiến tạo tương lai " (tiếng Anh: Embracing innovation - Reshaping the future). Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, con đường khởi nghiệp sáng tạo, vốn chông gai lại càng thêm chông gai. việc đổi mới sáng tạo, thay đổi phương thức sinh hoạt, làm việc và tương tác không còn là lựa chọn, mà đã trở thành bắt buộc. Tham gia TECHFEST VIETNAM 2021 là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nắm bắt cơ hội vươn lên, để "kiến tạo tương lai" thông qua sáng kiến công nghệ.

THAM GIA NGAY!