Đăng ký

Chat

Call

Meet

Giới thiệu

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 02/10/2019, với chức năng hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học và công nghệ.

Địa chỉ

6B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội

Website

https://nic.gov.vn/

Mã số thuế

Loại hình doanh nghiệp

Email

nic@gmail.com

Số điện thoại

08044838

Khách hàng mục tiêu chính

Sản phẩm chính